1. (По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.
  • Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.
   • Пейте Му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.
    • Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са <извършени> с вярност.
     • Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.
      • Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество.
       • Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници.
        • Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената.
         • Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.
          • Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената.
           • Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род.
            • Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.
             • Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада;
              • От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, -
               • Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който познава всичките им работи.
                • Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен <мъж> не се отървава чрез голямо юначество.
                 • Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави <никого>.
                  • Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост,
                   • За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи.
                    • Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.
                     • Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповахме.
                      • Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас Според както сме се надявали на Тебе.