1. (По слав. 33). <Псалом> на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха {Анхус. 1 Цар. 21:12 - 22:1}, който го пусна, та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
  • С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят <това> и ще се зарадват.
   • Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.
    • Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.
     • Погледнаха към Него; и светнаха <очите им>, И лицата им никога няма да се посрамят.
      • Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.
       • Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.
        • Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.
         • Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.
          • Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.
           • Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.
            • Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, за да види добрини? -
             • Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.
              • Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.
               • Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.
                • Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.
                 • <Праведните> извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.
                  • Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.
                   • Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;
                    • Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.
                     • Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.
                      • Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.