1. (По слав. 34). Давидов <псалом. > Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.
  • Вземи оръжие и щит, И стани да ми помагаш.
   • Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми; Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.
    • Нека се посрамят и се опозорят Ония, които искат <да погубят> душата ми; Нека се върнат назад и се смутят Ония, които ми мислят зло.
     • Нека бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.
      • Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони.
       • Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап; Без причина изкопаха <яма> за душата ми.
        • Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел; И мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същата погибел.
         • А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му.
          • Всичките ми кости ще рекат; Господи, кой е подобен на Тебе, Който избавяш сиромаха от по-силния от него, Да! сиромаха и немощния от грабителя му?
           • Несправедливи свидетели въстават И питат ме за <неща>, за които аз не зная <нищо>
            • Въздават ми зло за добро, <За да бъде> в оскъдност душата ми.
             • А аз, когато те боледуваха, Аз се обличах във вретище, Смирявах с пост душата си, И молитвата ми се връщаше в пазухата ми <и се повтаряше;>
              • Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.
               • Но когато накуцвах в <пътя си>, те се зарадваха и се събраха. Побойници се събраха против мене, - човеци, които аз не знаех; Късаха <ме> без да престават.
                • Като нечестивите смешкари в пиршества Скърцаха на мене със зъби.
                 • Господи до кога ще гледаш? Избави душата ми от погубленията им, Живота ми {Еврейски: Едничката ми <душа.>} от <тия> лъвове.
                  • Аз ще Те славословя в голямо събрание, Ще Те хваля между многочислени люде.
                   • Да не тържествуват над мене Ония, които несправедливо враждуват против мене; Нито да намигват с очи Ония, които ме мразят без причина.
                    • Защото не говорят за мир, Но измислюват лъжливи думи против тихите на земята.
                     • Да! те отвориха широко срещу мене устата си; Казваха: О, хохо! очите ни видяха!
                      • Ти си видял, Господи, да не премълчиш; Господи, да не се отдалечиш от мене,
                       • Стани и събуди се за съда ми; За делото ми, Боже мой и Господи мой.
                        • Съди ме, Господи Боже мой, според правдата Си, И да не тържествуват над мене.
                         • Да не кажат в сърцето си: Ето желанието ни <се изпълни. >Нито да кажат: Погълнахме го.
                          • Да се посрамят и се опозорят заедно <всички> Ония, които се радват на злощастието ми; Да се облекат със срам и с позор Ония, които се големеят против мене.
                           • Да възклицават и да се зарадват Ония, които благоприятствуват на правото ми дело, И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.
                            • И езикът ми ще разказва Твоята правда И Твоята хвала всеки ден.