1. (По слав. 35). За първия певец. <Псалом> на Господния слуга Давида. Беззаконието на нечестивия свидетелствува {Еврейски: Говори.} на вътрешното ми сърце, Че пред очите му няма страх от Бога.
 2. Защото той се лъже в своите си очи. Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,
  • Думите на устата му са беззаконие и измама; Той не иска да бъде разумен за да прави добро.
   • Беззаконие измислюва на леглото си; Застава на недобър път; злото не мрази.
    • Господи, Твоето милосърдие <стига> до небето, Верността Ти до облаците;
     • Правдата Ти е като великолепните планини; Съдбите Ти са бездна голяма; Ти, Господи, запазваш човеци и животни.
      • Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти.
       • Ще се напояват от най-доброто {Еврейски: Тлъстината.} на дома Ти. И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
        • Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.
         • Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават, И правдата Си към ония, които са с право сърце.
          • Нека не дойде против мене ногата на горделивите, Нито ръката на нечестивите да ме поклати.
           • Там паднаха ония, които вършат беззаконие; Повалиха се и не ще могат да станат.