1. (По слав. 36). Давидов <псалом>. По Еврейски азбучен псалом, Не се раздразнявай поради злотворците, Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие.
  • Защото като трева скоро ще се окосят, И като зелена трева ще повехнат.
   • Уповавай на Господа и върши добро; <Така ще> населиш земята и <ще> се храниш с увереност.
    • Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.
     • Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши <очакването ти;>
      • И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне.
       • Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости.
        • Престани от негодуванието, и остави гнева; Не се раздразнявай, <понеже това води> само към злотворството.
         • Защото злотворците ще се изтребят; А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята.
          • Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече; Да! прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се намери;
           • Но кротките ще наследят земята, И ще се наслаждават с изобилен мир.
            • Нечестивият прави заговор против праведния. И скърца на него със зъби.
             • Господ ще му се присмее, Понеже вижда, че иде денят му.
              • Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си, За да повалят сиромаха и немощния, За да заколят ония, които са с праведна обхода.
               • Мечът им ще се забие в тяхното сърце, И лъковете им ще се строшат.
                • Малкият <имот> на праведния е по-желателен От богатството на мнозина нечестиви;
                 • Защото мишците на нечестивите ще се строшат, А Господ подкрепява праведните.
                  • Господ знае дните на непорочните; И тяхното наследство ще бъде до века.
                   • Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити,
                    • А нечестивите ще загинат, И враговете Господни ще бъдат като отборните агнета {Еврейски: Превъзходните на пасбищата.}; Ще чезнат, като дим ще изчезнат.
                     • Нечестивият взема на заем, и не отплаща; А праведният постъпва благо и дава.
                      • Защото благословените от <Господа> ще наследят земята; А проклетите от Него ще се изтребят.
                       • Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя Му.
                        • Ако падне, не ще се повали, Защото Господ подпира ръката му.
                         • Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.
                          • Всеки ден постъпва благо и дава на заем; И потомството му е в благословение.
                           • Отклонявай се от зло, и върши добро, И ще имаш вечно жилище.
                            • Защото Господ обича правосъдие, И не оставя светиите Си; До века те ще бъдат опазени; А потомството на нечестивите ще се изтреби.
                             • Праведните ще наследят земята, И ще живеят на нея до века.
                              • Устата на праведния приказва за мъдрост, И езикът му говори правосъдие.
                               • Законът на неговия Бог е в сърцето му; Стъпките му няма да се подхлъзнат,
                                • Грешният наблюдава праведния, И търси да го убие.
                                 • Господ няма да го остави в ръцете му, Нито ще го осъди, когато бъде съден.
                                  • Чакай Господа и пази Неговия път, И Той ще те издигне, за да наследиш земята; Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш <това>.
                                   • Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва;
                                    • Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери.
                                     • Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек <ще има> потомство;
                                      • А престъпниците <всички> заедно ще се изтребят; Останалите от нечестивите ще се отсекат.
                                       • Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.
                                        • И Господ ще им помогне и ще ги избави, Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, Понеже са прибягнали при Него.