1. (По слав. 46). За първия певец, псалом на Кореевите синове. Ръкопляскайте, всички племена, Викнете към Бога с глас на тържество.
  • Защото Господ Всевишен е страшен, Велик цар е над цялата земя.
   • Покори племена под нас, И народи под нозете ни.
    • Избра за нас наследството ни, Превъзходната <земя> на Якова, когото възлюби. (Села).
     • Възлезе Бог с възклицание Господ с тръбен глас.
      • Пейте на Бога, пейте; Пейте на нашия цар, пейте.
       • Защото Бог е цар на цялата земя; Пейте с разбиране.
        • Бог царува над народите; Бог седи на светия Си престол.
         • Началниците на племената се събраха, <За да станат> люде на Бога Авраамов; Защото земните защитници принадлежат Богу, Който е превъзвишен.