1. (По слав. 47). Псаломска песен на Кореевите синове. Велик е Господ; и твърде достохвален В града на нашия Бог, в Своя свет хълм.
  • Красив по възвишеността си, радост на цялата земя, Е хълмът Сион, <гдето по> северните <му> страни <Е> градът на великия цар.
   • В палатите му Бог е познат като прибежище.
    • Защото, ето, царете се събраха; Всички преминаха.
     • Те като видяха почудиха се, Смутиха се, спуснаха се на бяг.
      • Трепет ги обзе там, Болки като на раждаща жена.
       • С източния вятър Ти съкрушаваш тарсийските кораби.
        • Каквото бяхме чули, това и видяхме В града на Господа на Силите, в града на нашия Бог, Който Бог и до века ще утвърди. (Села).
         • Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие Всред Твоя храм.
          • Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; Десницата Ти е пълна с правда.
           • Нека се весели хълмът Сион, Нека се радват Юдовите дъщери. Заради Твоите съдби.
            • Обиколете Сион и обходете го; Пребройте кулите му;
             • Обърнете внимание в укрепленията му; Разгледайте палатите му; За да го разказвате на поколението подир< вас>.
              • Защото Тоя Бог е наш Бог до вечни векове; Той ще ни ръководи <дори> до смърт.