1. На първия певец на духови инструменти. Давидов псалом. Послушай Господи, думите ми; Внимавай на размишлението ми,
  • Слушай гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой; Защото на Тебе се моля.
   • Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям <молитвата си> към Тебе, и ще очаквам.
    • Защото Ти не си Бог, Който се удоволствуваш в беззаконие; Нечистият няма да живее при Тебе,
     • Нито ще устоят горделивите пред Твоите очи. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие;
      • Ще изтребиш ония, които говорят лъжа; Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен.
       • Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти; С благоговение към Тебе ще се поклонят към светия Твой храм.
        • Господи, води ме в правдата Си, поради неприятелите ми, Направи пътя Си ясен пред мене.
         • Защото непоколебимост няма в устата ни на един от тях, Сърцето им е същинско нечестие. Гроб отворен е гърлото им; С езика си ласкаят.
          • Имай ги за виновни, Боже; нека паднат в това, което сами са скроили; Изрини ги поради многото им престъпления, Защото са се повдигали против Тебе.
           • Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе; Винаги ще се радват, защото Ти им си покровител; И ще ликуват в Тебе ония, които любят Твоето име.
            • Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния, Ще го покриеш с благоволение като с щит.