1. (По слав. 49). Асафов {Виж. 1 лет.15:17. 25:2. 2 Лет. 29:3.} псалом. Господ Бог Иеова е говорил и призовал земята От изгряването на слънцето до захождането му.
  • От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.
   • Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; Ще има пред Него огън поглъщаш, И около Него силна буря.
    • Ще призове небесата отгоре, И земята, за да съди людете Си, <казвайки:>
     • Съберете Ми Моите светии, Които направиха с Мене завет с жертви.
      • И небесата ще известят правдата Му, Защото сам Бог е съдия. (Села)
       • Слушайте, люде Мои, и ще говоря, - Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз.
        • Не ща да те изоблича поради жертвите ти, Нито поради твоите всеизгаряния, <които> са винаги пред Мене,
         • Не ща да приема юнец от къщата ти, Нито козли от стадата ти;
          • Защото Мои са всичките горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове.
           • Познавам всичките планински птици, И полските зверове са в ума Ми.
            • Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.
             • Ще ям ли Аз месо от юнци? Ще пия ли кръв от козли?
              • Принеси Богу жертва на хваление, И изпълни на Всевишния обреците си;
               • И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.
                • Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, И разказваш завета Ми с устата си,
                 • Тъй като <сам> ти мразиш поука, И хвърляш зад себе си Моите думи?
                  • Ако видиш крадец, тичаш с него, И с прелюбодейците участвуваш.
                   • Предаваш устата си на зло. И езикът ти устройва коварство.
                    • Като седиш, говориш против брата си; Разсяваш клетвата против сина на майка си.
                     • Понеже си сторил това, и Аз премълчах, Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; <Но> Аз ще те изоблича, и ще изредя <всичко това> пред очите ти.
                      • Разсъдете, прочее, за това, вие, които забравяте Бога, Да не би да <ви> разкъсам, без да се намери кой да ви избави.
                       • Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.