1. (По слав. 50). За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Витсавия {2 Цар. 11:2-4. 12:1-9.}. Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.
  • Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.
   • Защото престъплението си аз признавам, И грехът ми е винаги пред мене.
    • На Тебе, само на Тебе, съгреших, И пред Тебе сторих това зло; <Признавам това>, за да бъдеш оправдан, когато говориш, И <да излезеш> непорочен, когато съдиш.
     • Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.
      • Ето, <понеже> желаеш искреност вътре <в човека, >Научи ме мъдрост в скришното <на сърцето ми>.
       • Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.
        • Дай ми да чуя радост и веселие, За да се зарадват костите, които си строшил.
         • Отвърни лицето Си от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи.
          • Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,
           • Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.
            • Повърни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.
             • Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища, И грешници ще се обърнат към Тебе.
              • Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми; <И> езикът ми ще пее високо за Твоята правда.
               • Господи, отвори устните ми; И устата ми ще разгласят Твоята хвала.
                • Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни.
                 • Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.
                  • Стори добро на Сион според благоволението Си; Съгради стените на Ерусалим.
                   • Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда, В приноси и всеизгаряния; Тогава ще принасят юнци на олтара Ти.