1. (По слав. 55). За първия певец, по гълъба на далечните дъбове. Песен на Давида, когато филистимците го хванаха в Гет {1 Цар. 21:10-15.}. Смили се за мене, Боже, защото човек иска да ме погълне; Всеки ден, като воюва, ме притеснява.
  • Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат; Защото мнозина са ония, които с гордост воюват против мене.
   • Когато съм в страх, На Тебе ще уповавам.
    • Чрез Бога ще хваля думите му; На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще ми стори човек {Еврейски: Плът.}?
     • Всеки ден изкривяват думите ми; Всичките им помисли са за зло против мене.
      • Събират се, потайват се, наблюдават стъпките ми Така като че причакват душата ми.
       • Ще се избавят ли чрез беззаконието? Боже, повали с гняв тия племена.
        • Ти си преброил скитанията ми; Тури сълзите ми в съда Си; Не са ли те <записани> в Твоята книга?
         • Тогава ще се върнат неприятелите ми надире в деня, когато Те призова; Това зная, защото Бог е с мене.
          • Чрез Бога ще хваля думите <Му;> Чрез Господа ще хваля думите <Му>.
           • На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще ми стори човек?
            • Върху мене, Боже, са моите към Тебе обреци; Ще Ти принеса благодарствени приноси.
             • Понеже Си избавил душата ми от смърт, Няма ли <да избавиш и> нозете ми от подхлъзване, За да ходя пред Бога във виделината на живите?