1. За първия певец на струнни инструменти, на осмострунна арфа. Давидов псалом. Господи, не ме изобличавай в гнева Си, Нито ме наказвай в лютото Си негодувание.
  • Смили се за мене, Господи, защото изнемощях; Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми.
   • Също и душата ми е твърде смутена; Но Ти, Господи, до кога?
    • Върни се, Господи, избави душата ми; Спаси ме заради милосърдието Си;
     • Защото в смъртта не се споменува за Тебе; В преизподнята {Еврейски: Шеол, т.е. гроб, яма, ад. Навсякъде думата <шеол> е заменена с} кой ще те славослови?
      • Уморих се от въздишането си; Всяка нощ обливам леглото си, Със сълзите си измокрям постелката си.
       • Окото ми вехне от скръб, Старее поради всичките ми противници.
        • Махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие, Защото Господ е чул гласа на плача ми;
         • Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми.
          • Ще се посрамят и много ще се смутят всичките ми неприятели; Ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.