1. (По слав. 60). За първия певец, върху струнни инструменти. Давидов <псалом. >Послушай вика ми, Боже, Внимавай на молбата ми.
 2. От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми; Заведи ме на канарата, <която> е много висока за мене.
  • Защото Ти ми стана прибежище, Яка кула <за закрила> от неприятеля.
   • В шатъра Ти ще обитавам винаги; Ще прибягна под покрива на Твоите крила; (Села).
    • Защото Ти, Боже, си чул обреците ми, Дал си <ми> наследство каквото <даваш> на ония, които се боят от името Ти.
     • Ще притуриш дни върху дните на царя, <И> годините му като род върху род.
      • Той ще пребъдва пред Бога до века; Заповядай да го пазят милосърдието и верността.
       • Така ще славословя винаги Твоето име, Като изпълнявам обреците си всеки ден.