1. (По слав. 64). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Тебе чака хваление, Боже, в Сион; И пред Тебе ще се изпълни обрекът.
  • Ти, Който слушаш молитва, При Тебе ще дохожда всяка твар.
   • Беззакония ми надвиха; Но престъпленията ни, - Ти ще ги очистиш.
    • Блажен <човекът, когото> избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.
     • С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш, Надеждо на всичките земни краища, И на ония, които са далеч по море, -
      • Ти Който със силата Си утвърждаваш планините, Препасан с могъщество,
       • Който правиш да утихва шума на морето, Бученето на вълните му и размирието на племената.
        • Така и тия, които живеят по краищата <на земята>, се боят от Твоите знамения. Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:
         • Като посещаваш земята и я напояваш Ти я преобогатяваш; Реката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, Когато така си приготвил <земята:>
          • Като напояваш нейните бразди Изравняваш буците й; Като я размекваш с капките на дъжда Благославяш поникналото от нея;
           • Върху годината на благостта Си туряш венец, И от следите Ти капе тлъстина;
            • Пасбищата на пустинята капят <от изобилията си>, И хълмовете се опасват с радост;
             • Ливадите се обличат със стада, И долините се покриват с жито; Възклицават, още и пеят.