1. (По слав. 65). За първия певец, псаломска песен. Възкликнете към Бога, всички земи,
  • Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.
   • Речете Богу: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила <Даже> враговете Ти ще се преструват пред Тебе за покорни.
    • Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, Ще славословят името Ти. (Села).
     • Дойдете та вижте делата на Бога, Който страшно действува към човешките чада.
      • Превърна морето в суша; Пеши преминаха през реката; Там се развеселиха в Него.
       • Със силата Си господарува до века: Очите Му наблюдават народите; Бунтовниците нека не превъзнасят себе си. (Села).
        • Вие племена благославяйте нашия Бог, И направете да се чуе гласът на хвалата Му,
         • Който поддържа в живот душата ни. И не оставя да се клатят нозете ни.
          • Защото Ти, Боже, си ни опитал, Изпитал си ни както се изпитва сребро.
           • Въвел си ни в мрежата, Турил си тежък товар на гърба ни.
            • Направил си да яздят човеци върху главите ни; Преминахме през огън и вода; Но Ти ни изведе на богато <място>.
             • Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, Ще изпълня пред Тебе обреците,
              • Които произнесоха устните ми И говориха устата ми в бедствието ми.
               • Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с темян, Ще принеса волове и кози. (Села).
                • Дойдете, слушайте, всички, които се боите от Бога, И ще разкажа онова, което е сторил за душата ми.
                 • Към Него извиках с устата си; И Той биде възвисен чрез езика ми.
                  • Ако в сърцето си бях гледал <благоприятно> на неправда, Господ не би послушал;
                   • Но Бог наистина послуша, Обърна внимание на гласа на молбата ми.
                    • Благословен да е Бог. Който не отстрани от мене <ни> молитвата, ни Своята милост.