1. (По слав. 66). За първия певец върху струнни инструменти. Псаломска песен. Бог да се смили за нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)
  • За да се познае на земята Твоя път, Във всичките народи спасението Ти.
   • Да Те славословят племената, Боже; Да Те славословят всички племена.
    • Да се веселят и да възклицават народите; Защото ще съдиш племената с правда, И ще управляваш народите на земята. (Села)
     • Да Те славословят племената, Боже Да Те славословят всичките племена.
      • Земята е дала плода си; Бог, нашият Бог, ще ни благослови;
       • Бог ще ни благослови, И от Него ще се боят всички земни краища.