1. (По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.
  • Както се издухва дима, така и тях раздухай; Както се топи восък пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.
   • А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, Да! нека тържествуват твърде много.
    • Пейте Богу, пейте хваление на името Му; Пригответе друм за Онзи, Който се вози през пустините: Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.
     • Отец на сирачетата и съдия на вдовиците Е Бог в Своето обиталище.
      • Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А бунтовниците живеят в безводна земя.
       • Боже, когато излезе Ти пред людете Си, Когато ходеше през пустинята, (Села.)
        • Земята се потресе, Дори и небесата капнаха при Божието присъствие, <Самата> оная Синайска планина <се разтресе >При присъствието на Бога, Израилевия Бог.
         • Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си, И в изтощението му Ти си го подкрепял.
          • Войската Ти се настани в него; Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.
           • Господ издава дума <за победа;> Известителките за нея са голямо множество.
            • Царе с войски бягат ли, бягат; А жените останали в къщи делят користите.
             • Щете ли да лежите всред кошарите, <Когато> крилата на гълъбицата са покрити със сребро, И перата й с жълто злато?
              • Когато Всесилният разпръсваше царе в тая <земя, >Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.
               • Божия планина е Васанската планина; Висока планина е Васанската планина.
                • Защо завиждате, високи върхати планини, На хълма, в <който> Бог благоволи да обитава? Да! Господ ще обитава <там> до века,
                 • Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е всред тях в светилището, <както бе> в Синай.
                  • Възлязъл си на високо; пленил си пленници; Взел си в дар човеци, даже и непокорните, За да обитаваш <като> Господ Иеова.
                   • Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)
                    • Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.
                     • Бог ще разцепи главите на враговете Си. И косматото теме на онзи, който упорствува в престъпленията си.
                      • Господ рече: Ще възвърна от Васан, Ще възвърна <враговете> Си от морските дълбочини;
                       • За да гази ногата ти кръв, И езикът на кучетата ти <да има> дял от неприятелите <ти>.
                        • Видя се шествието Ти, Боже, Шествието на моя Бог, на моя Цар, за в светилището.
                         • Напред вървяха певците, Подир тях свирещите с инструменти Всред девици биещи тъпанчета
                          • В събранията благославяйте Бога; <Благославяйте> Господа, <вие които сте> от Израилевия източник.
                           • Там бе малкият Вениамин, началникът им, Юдовите първенци и дружината им, Завулоновите първенци, <и> Нефталимовите първенци.
                            • Бог твой ти е отредил сила; Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас
                             • От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.
                              • Смъмри зверовете в тръстиката, Многото бикове, с юнаците на племената, И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици; Разпръсни народите, които обичат война.
                               • Ще дойдат големци от Египет; Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.
                                • Земни царства, пейте Богу, Пейте, хвалете Господа, (Села.)
                                 • Който язди на небесата на небесата, които са от века; Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.
                                  • Признайте, че силата принадлежи на Бога; Превъзходството Му е <защита> над Израиля, И силата Му <стига> до облаците.
                                   • Боже, от светилищата Си <се явяваш> страшен; Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете <Си>. Благословен да е Бог.