1. (По слав. 68). За първия певец, по криновете {Псал. 45, надписът.}, Давидов <псалом >Избави ме, Боже; Защото водите стигнаха до душата ми.
  • Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива.
   • Изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало; Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.
    • Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; Тогава ме <заставиха> да върна онова, което не бях грабнал.
     • Боже, Ти знаеш безумието ми; И прегрешенията ми не са скрити от Тебе.
      • Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят.
       • Защото заради Тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми.
        • Чужд станах на братята си, И странен на чадата на майка ми.
         • Защото ревността за Твоя дом ме изяде, И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.
          • Когато плачех в душата си с пост, Това ми стана за укор;
           • Когато облякох вретище за дреха, Станах им за поговорка.
            • За мене приказват седящите в портата; И <аз станах> песен на пияниците.
             • Но аз към Тебе <отправям> молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, Според верността на Твоето спасение.
              • Избави ме от тинята, за да не потъна; Нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води.
               • Не дай да ме завлече устрема на водите, Нито да ме погълне дълбочината; И не дай да затвори ямата устието си над мене.
                • Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; Според много Твои благи милости погледни на мене;
                 • И не скривай лицето Си от слугата Си, Понеже съм в утеснение; бърже ме послушай.
                  • Приближи се при душата ми и я изкупи; Изкупи ме поради неприятелите ми.
                   • Ти знаеш как ме укоряват, Как ме посрамват и ме опозоряват; Пред Тебе са всичките мои противници.
                    • Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, - И утешители, но не намерих.
                     • И дадоха ми жлъчка за ядене, И в жаждата ми ме напоиха с оцет.
                      • Трапезата им пред тях нека <им> стане примка, И когато са на мир <нека стане> клопка.
                       • Да се помрачат очите им та да не видят; И чреслата им направи непрестанно да се тресат.
                        • Излей на тях негодуванието Си; И пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.
                         • Жилището им да запустее, И в шатрите им да няма кой да живее.
                          • Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил, И говорят за болката на ония, които Ти си наранил.
                           • Приложи беззаконие на беззаконието им; И да не участвуват {Еврейски: Влязат.} в Твоята правда.
                            • Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.
                             • А мене, <който> съм сиромах и оскърбен, Да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.
                              • Ще хваля името на Бога с песен, И ще Го възвелича с хваления;
                               • И това ще угоди Господу Повече от вол, - от юнец имащ рога <и> копита.
                                • Смирените ще видят и ще се зарадват; И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.
                                 • Защото Господ слуша немощните, И запрените Си не презира.
                                  • Нека Го хвалят небето и земята, Моретата, и всичко, което се движи в тях.
                                   • Защото Бог ще избави Сиона, и ще съгради Юдовите градове; И <людете Му> ще се заселят там, и ще го владеят.
                                    • Още и потомството на слугите Му ще го наследи, И ония, които обичат името Му, ще живеят в него.