1. Оплакване на Давида, което той пя Господу поради думите на вениаминеца Хус. Господи Боже мой, на Тебе уповавам; Спаси ме от всичките ми гонители, и избави ме;
  • Да не би да скъса като лъв душата ми И я раздере без да се намери избавител.
   • Господи Боже мой, ако съм сторил аз това, - Ако има в ръцете ми беззаконие,
    • Ако съм въздал зло на онзи, който бе в мир с мене, Или съм обрал онзи, който ми е без причина гонител,
     • То нека подгони неприятелят душата ми и <я> стигне, Нека стъпче в земята живота ми. И нека повали в пръстта славата ми. (Села).
      • Стани, Господи, в гнева Си; Подигни се срещу яростта на противниците ми, И събуди се заради мене, Ти, Който си отредил съда.
       • И нека събраните племена те обикалят; И ти се върни <да седнеш> на високо над тях.
        • Господ съди племената; Съди и мене, Господи, според правдата ми; И според моето незлобие нека ми бъде.
         • Нека се спре вече беззаконието на нечестивите; А праведният утвърди Ти, Боже праведни, Който изпитваш сърцата и вътрешностите.
          • Моята защита е в Бога, Който избавя ония, които са с право сърце.
           • Бог е праведен съдия, Да! Бог Който се гневи всеки ден <на нечестивия>.
            • Ако се не обърне <нечестивия>, Той ще изостри меча Си; Запънал и приготвил е лъка Си.
             • Приготвил е против него и смъртоносни оръдия; Прави стрелите Си огнени <стрели>.
              • Ето, <нечестивият> е в мъки да роди беззаконие, Зачна нечестие и роди лъжа.
               • Изкопал е ров и направил го дълбок; Но той <сам> ще падне в ямата, която направи.
                • Нечестието му ще се върне на самата негова глава, И насилието му ще слезе на самото негово теме.
                 • Аз ще хваля Господа за Неговата правда, И ще възпявам името на Всевишния Господ.