1. (По слав. 71). <Псалом> за Соломона {Псал. 127, надписът.} Боже, дай Твоето правосъдие на царя, И правдата Си на царския син,
  • За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие.
   • Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете <мир> с правда.
    • Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника
     • Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде <съществува> луната, из родове в родове.
      • Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята.
       • В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната.
        • Той ще владее от море до море, И от Евфрат {Еврейски: Реката.} до краищата на земята.
         • Пред него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта.
          • Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.
           • Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват.
            • Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния.
             • Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните.
              • От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.
               • И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят.
                • Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската <планина>; И <жителите> по градовете ще цъфтят като земната трева.
                 • Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават.
                  • Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса;
                   • И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.
                    • Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.