1. (По слав. 72). Асафов Псалом {Псал. 50, надписът.}. Благ е наистина Бог към Израиля, Към чистосърдечните.
  • А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.
   • Защото завидях на надменните, Като гледах благоденствието на нечестивите.
    • Понеже не се притесняват при умирането си, Но тялото им е тлъсто.
     • Не са в <общите> човешки трудове Нито са измъчвани, като <другите> човеци.
      • Затова гордостта като верижка окръжава шията им, Насилието ги облича <като> дреха.
       • Очите им изпъкват от тлъстина; Мечтанията на сърцето им се превишават.
        • Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; Говорят горделиво,
         • Издигат устата си до небето, И езикът им обхожда земята.
          • Затова отбиват се при тях {Еврейски: Там.} людете му; И вода с пълна <чаша> се изпива от тях.
           • И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?
            • Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство!
             • Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си,
              • Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран.
               • Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти;
                • И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно,
                 • До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им.
                  • Ти наистина си ги турил на плъзгави <места>, Тръшнал си ги на разорение.
                   • Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.
                    • Както <се презира> съновидение, когато се събуди <някой, >Така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,
                     • Но <тогава> моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха.
                      • До толкова бях избезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе.
                       • Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка.
                        • Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш <в> слава.
                         • Кого имам на небето <освен Тебе?> И на земята не желая <другиго> освен Тебе.
                          • Чезне плътта ми и сърцето ми; <Но> Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.
                           • Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.
                            • Но за мене е добре да се приближа при Бога; <Тебе>, Господи Иеова, направих прибежището си, За да възгласявам всичките Твои дела.