1. (По слав. 74). За първия певец, <по> не Разорявай {Псал. 57. надписът.}, Асафов псалом. Песен. Славословим Те, Боже, славословим; И е близо <при нас явлението на> името Ти; разгласяват се чудесните Ти дела.
  • Когато уловя определеното време Аз ще съдя с правота.
   • Ако и да се разтопи земята с всичките й жители, Аз закрепявам стълбовете й. (Села).
    • Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно, И на нечестивите: Не издигайте рог;
     • Не дигайте високо рога си, Не говорете с корав врат.
      • Защото нито от изток, нито от запад, Нито от планинската пустиня <иде съд;>
       • Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.
        • Защото в ръката на Господа <има> чаша, и виното се пени; Тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива; И даже дрождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.
         • А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог, <Нему> ще пея хваления.
          • И ще отсека всичките рогове на нечестивите; А роговете на праведните ще се издигнат.