1. (По слав. 75). За първия певец, върху струнни инструменти, Асафов псалом. Песен. Познат е Бог в Юда; В Израил е велико името Му.
  • В Салим е скинията Му, И обиталището Му е в Сион.
   • Там Той строши лъскавите стрели на лъка. Щита и меча, и битката. (Села),
    • Светъл се явяваш, о Славни, От хълмовете с користите.
     • Твърдосърдечните бидоха обрани, заспаха във <вечния> си сън; И никой от яките мъже не намери ръцете си.
      • От Твоето мъмрене, Боже Яковов, Паднаха в дълбок сън и колесници и коне.
       • Ти, самий Ти, си страшен; И кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?
        • Направил си да се чуе от небето присъда; Земята се убоя и утихна
         • Когато Бог стана да съди, За да спаси всичките кротки на земята. (Села).
          • Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе; С остатъкът от яростта ще се опашеш,
           • Обричайте се и изпълнявайте <обреците си> на Господа вашия Бог; Всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.
            • Той снишава гордостта на князете, Страшен е за земните царе.