1. За първия певец на гетския инструмент. Давидов псалом. Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Ти си поставил славата Си над небесата.
  • Из устата на младенците и сучещите Укрепил Си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.
   • Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил,
    • <Казвам си:> Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?
     • А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите {Или: Божеството.}, И със слава и чест си го увенчал.
      • Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му,
       • Всичките овце и говеда, Още и животните на полето,
        • Въздушните птици, морските риби, <И всичко> що минава през морските пътища.
         • Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!