1. (По слав. 80). За първия певец, на гетския инструмент {Псал. 8, надписът.}. Асафов <псалом>. Пейте радостно на Бога наша сила; Възкликнете към Якововия Бог.
  • Запейте псалом и звънете тъпанче, Благозвучна арфа и псалтир.
   • Засвирете с тръба на новолуние, На пълнолуние, в деня на нашия празник.
    • Защото това е закон за Израиля, Наредба от Якововия Бог.
     • Той го заповяда за заявление всред Иосифа. Когато излезе против Египетската земя, <Гдето> чух език, който не познавах.
      • Отстраних рамото му изпод товар; Ръцете му се отърваха от кош.
       • В скръбно време ти <ме> призова, и Аз те избавих; Отговорих ти в скришно <място> на гърма; Изпитах те при водите на Мерива. (Села).
        • Слушайте, люде Мои, и ще заявя пред вас, Израилю, ако би Ме послушал:
         • Да няма всред тебе чужди богове, И да се не поклониш на чужд бог,
          • Аз съм Господ твоят Бог. Който те възведох из Египетската земя; Отвори широко устата си, и ще ги изпълня.
           • Но людете Ми не послушаха гласа Ми; Израил не Ме искаше.
            • Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си, За да ходят по своите си намерения.
             • Дано Ме бяха слушали людете Ми, Да беше ходил Израил по Моите пътища!
              • Скоро бих покорил неприятелите им, И срещу противниците им бих обърнал ръката Си,
               • <Даже> ненавистниците на Господа щяха да се преструват за покорни Нему; <А благоденственото> време на тия щеше да трае за винаги;
                • И Той щеше да ги храни с най-изрядната пшеница; И с мед от скала щях да те наситя.