1. (По слав. 81). Асафов псалом. Бог стои в Божия събор, Съди всред боговете.
 2. До кога ще съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)
  • Съдете <справедливо> сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на оскърбения и бедния.
   • Избавяйте сиромаха и немотния, Отървавайте <ги> от ръката на нечестивите.
    • Те не знаят нито разбират, Ходят насам натам в тъмнина; Всичките основи на земята се разклащат.
     • Аз рекох: Богове сте вие; Всички сте синове на Всевишния.
     • А при все това вие ще умрете като човеци, И ще паднете като един от князете.
      • Стани, Боже, съди земята; Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.