1. (По слав. 83). За първия певец, на гетския инструмент {Псал. 81 надписът.}, псалом на Кореевите потомци. Колко са мили Твоите обиталища Господи на силите!
  • Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог.
   • Дори врабчето си намира жилище, И лястовицата гнездо за себе си гдето туря пилетата си, При Твоите олтари, Господи на Силите, Царю мой и Боже мой.
    • Блажени ония, които живеят в Твоя дом; Те всякога ще Те хвалят. (Села).
     • Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към <Твоя дом>.
      • Минаващи през долината на плача, Те я преобръщат на място на извори; И есенният дъжд <я> покрива с благословения.
       • Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
        • Господи Боже на Силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковов. (Села).
         • Боже, щите наш, виж, И погледни в лицето на Твоя помазаник.
          • Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди <други дни>; Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, Отколкото да живея в шатрите на нечестието.
           • Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.
            • Господи на Силите, Блажен оня човек, който уповава на Тебе.