1. (По слав. 85). Давидова молитва. Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, защото съм сиромах и немощен.
  • Опази душата ми, защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.
   • Смили се за мене, Господи, Защото към Тебе викам цял ден.
    • Развесели душата на слугата Си, Защото към Тебе, Господи, издигам душата си.
     • Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, И многомилостив към всички, които Те призовават,
      • Послушай, Господи, молитвата ми. И внимавай на гласа на молбите ми,
       • В деня на неволята си ще призова Тебе, Защото ще ме послушаш.
        • Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, Нито <има> дела подобни на Твоите.
         • Всичките народи, които си направил; ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, И ще прославят името Ти.
          • Защото си велик и вършиш чудесни неща; Само Ти си Бог.
           • Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината Ти; Дай ми да се страхувам от името Ти с неразделено сърце,
            • Ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, И ще славя името Ти до века.
             • Защото голяма е Твоята милост към мене; И Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня.
              • Боже, горделивите се издигнаха против мене, И тълпата на насилниците поиска душата ми; И не поставиха Тебе пред себе си.
               • Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен, Дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност.
                • Обърни се към мене и смили се за мене; Дай силата Си на слугата Си, И избави сина на слугинята Си.
                 • Покажи ми знак на благоволението <Си, >За да <го> видят ония, които ме мразят и да се посрамят За гдето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.