1. (По слав. 86). Псалом, песен за Кореевите потомци. Основания Си на светите хълмове <град>,
  • Да! портите на Сиона, Господ обича Повече от всичките Яковови заселища.
   • Славни неща се говорят за тебе, Граде Божий. (Села).
    • Ще спомена Египет и Вавилон. Като от ония, които ме познават. Ето филистимската земя и Тир, с Етиопия: Тоя <народ, ще кажа>, се е родил там;
     • Да! за Сион ще се рече: Тоя и оня са се родили в него, И сам Всевишният ще го утвърди.
      • Когато Господ запише племената, ще счете, <Че> това <и онова племе> се е родило там. (Села).
       • Както певците, тъй и свирачите <ще казват>: Всичките ми извори са в Тебе.