1. (По слав. 88). Поучение на Етана Езраева {3 Цар. 4:31. 1 Лет. 2:6.}. Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.
  • Защото рекох: Милостта <Ти> ще се съгради за до века; На самите небеса ще утвърдиш верността Си.
   • <Ти каза>: Направил съм завет с избрания Си, Заклел съм се на слугата Си Давида, <казвайки>:
    • Ще утвърдя потомството ти за винаги, И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).
     • И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.
      • Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните {Еврейски: Бога. Псал. 103:20.} кой може да се уподоби Господу?
       • Бог е твърде ужасен в съвета на светиите, И достопочитаем повече от всички, които са около Него.
        • Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.
         • Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.
          • Ти си съкрушил Египет {Еврейски: Раав. Псал. 87:4.} като някого смъртно ранен; С мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.
           • Твои са небесата, Твоя и земята; Вселената и всичко що има в нея - Ти си ги основал.
            • Север и юг - Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти.
             • Ти имаш крепка мишца; Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.
              • Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.
               • Блажени людете, които познават възклицанието <на тръбите;> Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.
                • В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;
                 • Защото Ти си славата на силата им; И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.
                  • Понеже на Господа принадлежи <да бъде> наша защита, И на Светия Израилев <да бъде> наш Цар.
                   • Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен <да даде> помощ, Възвисих едного избран между людете.
                    • Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах.
                     • Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява.
                      • Неприятелят няма да го изнудва, Нито предадения {Еврейски: Сина.} на нечестие ще го наскърби.
                       • Но Аз ще съкруша пред него противниците му, И ще поразя ония, които го мразят.
                        • А верността Ми и милостта Ми <ще бъдат> с него; И с Моето име ще се издигне рогът му.
                         • Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките.
                          • Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара.
                           • При това Аз ще го поставя <в положение> на първороден, По-горе от земните царе.
                            • Вечно ще пазя милостта Си за него; И заветът Ми ще бъде верен спрямо него.
                             • Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето.
                              • Чадата му ако оставят закона Ми, И не ходят в съдбите Ми,
                               • Ако престъпят {В стихове 31, 34 3 39 еврейският глагол е осквернявам.} повеленията Ми. И не опазят заповедите Ми, -
                                • Тогава ще накажа {Еврейски: Посетя.} с тояга престъпленията им, И с бич беззаконията им;
                                 • Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си.
                                  • Няма да наруша+ завета Си, Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.
                                   • <За> едно <нещо> се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида,
                                    • <Че> потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене,
                                     • Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето. (Села.)
                                      • Но Ти си отхвърлил помазаника Си, Отказал си се от него, и си <му> се разгневил.
                                       • Погнусил си се от завета със слугата Си; Унизил+ си короната му до земята.
                                        • Съсипал си всичките му огради; Превърнал си крепостите му в развалини. Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.
                                         • Разграбват го всички, които минават по пътя; Стана за укор на съседите си.
                                          • Възвисил си десницата на противниците му; Зарадвал си всичките му неприятели.
                                           • Още си упътил острото на меча му, И не си го укрепил в боя.
                                            • Направил си да престане блясъкът му, И тръшнал си престола му на земята.
                                             • Съкратил си дните на младостта му; Покрил си го със срам. (Села.)
                                              • До кога, Господи? ще се криеш ли винаги? Ще гори ли като огън гневът Ти?
                                               • Помни колко е кратко времето ми; За каква суета си създал всичките човешки чада!
                                                • Кой човек ще живее без да види смърт, И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)
                                                 • Где са предишните Твои милости, Господи, Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?
                                                  • Помни, Господи, <как> са укорявани слугите Ти, Как нося в пазухата си <укор от> толкова многочислени племена,
                                                   • С който враговете Ти, Господи, укоряваха, С който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.
                                                    • Благословен да бъде Господ до века. Амин и амин!