1. За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом. Ще <Те> славословя, Господи, с цялото си сърце, Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.
  • Ще се веселя и ще се радвам в Тебе, Ще възпявам името Ти, Всевишни;
   • Понеже неприятелите ми се връщат назад Падат и гинат пред Твоето присъствие.
    • Защото Ти си защитил правото и делото ми; Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.
     • Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, Изличил си името им до вечни векове.
      • Неприятелите изчезнаха; те са запустели за винаги; Ти си разорил градовете <им>, та и поменът им загина.
       • Но Господ седи <Цар> до века, Приготвил е престола Си за съд,
        • И Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо.
         • И Господ ще бъде прибежище на угнетените, Прибежище в скръбни времена.
          • И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.
           • Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион, Изявете между племената делата Му;
            • Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни <уповаващите на Него, >Не забравя викането на кротките.
             • Смили се за мене, Господи; Виж скръбта, <която ми причиняват> ония, които ме мразят. Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта;
              • За да разкажа всичко, <поради което> Ти< си> за хвалене, В портите на Сионовата дъщеря, <И> за да се радвам заради спасителната Ти помощ.
               • Народите затънаха в ямата, <която сами> направиха; В мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях.
                • Господ е станал познат <чрез> правосъдието, <което> е извършил; Нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце. (Игаион: {Да се усили музиката.} Села).
                 • Нечестивите ще се върнат в преизподнята, Всичките народи, които забравят Бога.
                  • Защото бедният няма да бъде забравен за винаги, Нито ще бъде изгубено за всякога ожидането на кротките.
                   • Стани, Господи; да не надделява човек; Да бъдат съдени народите пред Тебе.
                    • Господи, докарай страх върху тях; Нека познаят народите, че са само човеци (Села).