1. (По слав. 90). Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
  • Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.
   • Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор.
    • С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила.
     • Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем,
      • От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне.
       • Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, <Но> до тебе няма да се приближи.
        • Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите
         • Понеже ти <си казал>: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си,
          • Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.
           • Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.
            • На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си.
             • Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия.
              • Понеже той е положил в Мене любовта си, <казва Господ>, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност {Еврейски: На всичко.}, защото е познал името Ми.
               • Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, <когато е> в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.
                • Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.