1. (По слав. 92). Господ царува; облечен е с величие; Облечен е Господ, и опасан с мощ; Още и вселената е утвърдена така щото да не може да се поклати.
  • От векове е утвърден Твоят престол; Ти си от вечността.
   • Господи, пороите издигнаха, Пороите издигнаха гласа си; Пороите издигнаха бученето си.
    • Господ, Който е на високо, Е по-силен от гласовете на големи води, От силните морски вълни.
     • Твоите свидетелства са твърде верни; На Твоя дом, Господи, подобава светост за винаги.