1. (По слав. 93). Господи Боже, Комуто принадлежи отмъщението, Боже, Комуто принадлежи отмъщението, възсияй.
  • Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада.
   • Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват?
    • Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.
     • Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти;
      • Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата.
       • И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог.
        • Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? -
         • Оня, Който е поставил {Еврейски: Насадил.} ухото, не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?
          • Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли?
           • Господ знае, че човешките мисли са лъх.
            • Блажен оня човек, когото Ти, Господи, вразумяваш, И <когото> учиш от закона Си,
             • За да го успокояваш през дните на злощастието, Докато се изкопае ров за нечестивия.
              • Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си;
               • Понеже съдбата пак ще се съобразява с {Еврейски: Ще се върне при.} правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват.
                • Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?
                 • Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.
                  • Когато казвах: Подхлъзва се ногата ми, <Тогава>, Господи, Твоята милост ме подпря.
                   • Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.
                    • Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?
                     • Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.
                      • Но Господ е високата моя кула, И Бог мой <е> канара, при която прибягвам.
                       • Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.