1. (По слав. 94). Дойдете, да запеем на Господа, Да възкликнем към спасителната ни Канара.
  • Да застанем пред Него със славословие. С псалми да възкликнем на Него,
   • Защото Господ е велик Бог, И велик Цар над всички богове.
    • В Неговата ръка са земните дълбочини; И височините на планините са Негови.
     • Негово е морето, дори Той го е направил; И ръцете Му създадоха сушата.
      • Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател;
       • Защото Той е наш Бог, И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му, Днес, ако искате да слушате гласа Му,
        • Не закоравявайте сърцата си както в Мерива. Както в деня, когато <Ме> изпитахте в пустинята,
         • Когато бащите ви Ме изпитаха, Опитаха Ме и видяха каквото сторих.
          • Четиридесет години негодувах против <това> поколение, И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, И не са познали Моите пътища;
           • Затова се заклех в гнева Си, Че няма да влязат в Моята почивка.