1. (По слав. 96). Господ царува; нека се радва земята; Нека се веселят множеството острови.
  • Облак и мрак са около Него; Правда и съд са основа на престола Му.
   • Огън отива пред Него. И изгаря противниците Му отвред.
    • Светкавиците Му осветляват вселената; Земята вижда и трепери.
     • Планините се топят като восък от присъствието Господно; От присъствието на Господа на цялата земя.
      • Небесата възвестяват правдата Му; И всичките племена виждат славата Му
       • Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли, Които се хвалят с кумирите; Поклонете се, Нему всички богове.
        • Чу Сион и се развесели, И Юдовите дъщери се зарадваха, Поради Твоите съдби, Господи.
         • Защото Ти, Господи, си височайши над цялата земя, Превъзвишен си над всичките богове.
          • Вие, които любите Господа мразите злото; Той пази душите на светиите Си, Избавя ги от ръката на нечестивите.
           • Виделина се сее за праведния, И веселие за ония, които са с прави сърца.
            • Веселете се в Господа, вие праведни, И възхвалявайте спомена на Неговата светост.