1. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
 2. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,
  • и, като го хвърли в бездната, заключи и <я> запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
   • И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; <видях> и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването <си> за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
    • Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
     • Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
      • И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,
       • и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.
        • И те се разпростряха по <цялата> широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.
         • И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.
          • След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
           • Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и <едни> книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е <книгата> на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
            • И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.
             • И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това <- присъдата за в огненото езеро> {В изданието от 1940 г. тези думи липсват} е втората смърт.
              • И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.