1. Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен <да проповядва> благовестието от Бога,
 2. (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания),
  • за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство,
   • а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;
    • чрез Когото получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да <привеждаме> в послушност към вярата <човеци> от всичките народи;
     • между които сте и вие призвани от Исуса Христа:
      • до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.
       • Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят.
       • Понеже Бог, Комуто служа с духа си в благовествуването на Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си,
        • молещ се винаги, дано с Божията воля благоуспея най-после сега да дойда при вас.
         • Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване,
          • то ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, <която е и> ваша и моя,
           • И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас както между другите народи; но досега съм бил възпиран.
            • Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени;
             • и така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.
              • Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.
               • Защото в него се открива правдата, <която е> от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее".
                • Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда.
                 • Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.
                  • Понеже от създанието на <света> {В изданието от 1940 г. "света" липсва.} това, което е невидимо у Него, <сиреч> вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, <човеците> остават без извинение.
                   • Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито <Му> благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.
                    • Като се представяха за мъдри, те глупееха,
                     • и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.
                      • Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -
                       • те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.
                        • Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на <тялото> в противоестествено.
                         • Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.
                          • И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,
                           • изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;
                            • шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите <си>,
                             • безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви;
                              • които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.