1. Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията <му>,
  • Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб <във вярата, яде само> зеленчук.
   • Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.
    • Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.
     • Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден <еднакво>. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.
      • Който пази деня, за Господа го пази; [а който не пази деня, за Господа го не пази]; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.
       • Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си.
        • Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме.
         • Защото Христос затова умря и оживя - да господствува и над мъртвите и над живите.
          • И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.
           • Защото е писано: - "<Заклевам се> в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще славослови Бога".
            • И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
             • Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре да бъде разсъждението ви това - никой да не полага на брата си спънка или съблазън.
              • Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, нему е нечисто.
               • Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.
                • Прочее, да се не хули това, което вие <считате> за добро,
                 • Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.
                  • Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците.
                   • И тъй, нека търсим това, което <служи> за мир и за взаимно назидание.
                    • Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си <причинява> съблазън.
                     • Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито <да сториш нещо>, чрез което се спъва брат ти, [или се съблазнява, или изнемощява].
                      • Вярата, която имаш <за тия неща>, имай я за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява.
                       • Но оня, който се съмнява, осъжда се ако яде, защото не <яде> от убеждение; а всичко, което не <става> от убеждение, е грях.