1. Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.
 2. Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.
  • Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, както е писано: - "Укорите на ония, които укоряваха тебе, Паднаха върху Мене".
   • Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.
    • А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по <примера на> Христа Исуса.
     • щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.
      • Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава.
       • Защото казвам, че Христос, заради Божията вярност, стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията <дадени> на бащите,
        • и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано: - "Затова ще Те хваля между народите, И на името Ти ще пея".
         • И пак казва: - "Развеселете се, народи, с людете Му".
          • И пак: - "Хвалете Господа, всички народи, И да Го славословят всички люде".
           • И пак Исаия казва: "Ще се яви Иесеевият корен", и, "Който ще се издигне да владее над народите; На Него ще се надяват народите".
           • А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.
            • И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.
             • Но, за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат,
              • да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.
               • И тъй, колкото за това, което <се отнася> до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христа Исуса.
                • Защото не бих се осмелил да говоря за нещо освен онова, което Христос е извършил чрез мене за <привеждане> езичниците в покорност <на вярата> чрез <моето> слово и дело,
                 • със силата на знамения и чудеса, със силата на Светия Дух [Божий], така щото от Ерусалим и околностите <му> дори до Илирик напълно съм проповядвал Христовото благовестие.
                  • Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, - не там гдето беше <вече известно> Христовото име, да не би да градя на чужда основа;
                   • но, както е писано: - "Ония ще видят, на които не се е възвестило за Него; И ония ще разберат, които не са чули"
                    • Това ме е възпирало много пъти, та не съм дохождал при вас.
                     • Но сега, като няма вече място за моето <работене> по тия страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас,
                      • на отиването си в Испания <ще дойда>, защото се надявам да ви видя като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде чрез общение с вас.
                       • А сега отивам в Ерусалим да послужа на светиите.
                        • Защото Македония и Ахаия благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим.
                         • Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, ако езичниците участвуват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.
                          • Прочее, когато свърша това, като им осигуря тоя плод, ще мина през вас за Испания.
                           • И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от [благовествуването на] Христа.
                            • А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос, и заради любовта, <която е плод> на Духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене,
                             • та да се избавя от противниците <на вярата> в Юдея, и моята услуга за Ерусалим да бъде благоприятна на светиите;
                              • и с Божията воля да дойда радостен при Вас, и да си почина между вас.
                               • А Бог на мира да бъде с всички Вас. Амин