1. Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,
  • да я приемете в Господа, както е прилично на светиите, и да й помогнете в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.
   • Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила,
    • които за моя живот си положиха вратовете <под нож>, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; <поздравете> и домашната им църква.
     • Поздравете любезния ми Епенета, който е първият плод от Азия за Христа.
      • Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.
       • Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и <някога> заедно с мене затворници, които между апостолите <се считат> за бележити и които още преди мене бяха в Христа.
        • Поздравете любезния ми в Господа Амплият.
         • Поздравете нашия съработник в Христа Урвана и любезния ми Стахия.
          • Поздравете одобрения за <верен> в Христа Апелия. Поздравете ония, които са от Аристовуловото <семейство>.
           • Поздравете роднината ми Иродиона. Поздравете от Наркисовото семейство тия, които са в Господа.
            • Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете любезната Персида, която е работила много в Господа.
             • Поздравете избрания от Господа Руфа, и неговата майка, <която> е и моя.
              • Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и братята, които са с тях.
               • Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всичките светии, които са с тях.
                • Поздравете се един друг със света целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.
                 • И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях.
                  • Защото такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своите си охоти {Гръцки: на своя си търбух.}, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните.
                   • Защото вашата послушност е известна на всички, по която причина аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.
                    • А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.
                     • Поздравяват ви съработникът ми Тимотей, и сродниците ми Лукий, Ясон и Сосипатър.
                      • Аз Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа.
                       • Поздравява ви Гаий, гостоприемникът на мене и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.
                        • [Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин].
                         • А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена,
                          • а сега се е явила, и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за <тяхно> покоряване на вярата, -
                           • на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа до века. Амин.