1. Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш <другиго>; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото,
 2. А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината.
  • И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото?
   • Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост <е назначена да> те води към покаяние?
    • а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,
     • Който ще въздаде на всеки според делата му:
      • вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
       • а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;
        • скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, <после> и на гърка,
         • а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, <после> и на гърка.
          • Понеже Бог не гледа на лице.
           • Защото тия, които са съгрешили без <да имат> закон, без закон ще и да погинат; и които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат съдени.
            • Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани,
             • (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което <се изисква> от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,
              • по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават),
               • в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните <дела> на човеците според моето благовестие.
                • Но ако ти се наричаш юдеин, облягаш се на закон, хвалиш се с Бога,
                 • знаеш <Неговата воля>, и разсъждаваш между различни< мнения>, понеже се учиш от закона;
                  • <ако> при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тия, които са в тъмнина,
                   • наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината,
                    • тогава ти, който учиш другиго, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
                     • Ти, който казваш да не прелюбодействуват, прелюбодействуваш ли? Ти който се гнусиш от идолите, светотатствуваш ли?
                      • Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога като престъпваш закона?
                       • <Питам това>, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.
                        • Понеже обрязването наистина ползува, ако изпълняваш закона; но ако си престъпник на закона, тогава твоето обрязване става необрязване.
                         • И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, не ще ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване?
                          • и оня, който <остане> в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан <закон> и обрязване, но си престъпник на закона?
                           • Защото не е юдеин оня, външно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта;
                            • но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога.