1. Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.
  • И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
   • Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.
    • Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.
     • И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно.
      • <Само> трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.
       • Размишлявай върху това, което <ти> казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
        • Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие;
         • за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва.
          • Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.
           • Вярно е това слово; "Защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;
            • Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;
             • ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".
              • Това им напомнювай и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползува, а е за развращаване на слушателите.
               • Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
                • А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие,
                 • и учението на <такива> ще разяжда като живеница; от които са Именей и Филет,
                  • които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои.
                   • Но твърдата основа, <положена> от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.
                    • А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена <употреба>, а други за непочтена.
                     • Прочее, ако някой очисти себе си от тия <заблуждения>, той ще бъде съд за почтена <употреба>, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.
                      • Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.
                       • А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.
                        • А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;
                         • с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината
                          • и да изтрезнеят, <като се избавят> от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за <да вършат Божията> воля.