1. Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред <вид> на явлението Му и царуването му:
  • проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.
   • Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,
    • и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
     • Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.
      • Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава.
       • Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;
        • отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.
         • Постарай се да дойдеш скоро при мене;
          • защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.
           • Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.
            • А Тихика пратих в Ефес.
             • Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а особено пергаментите.
              • Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му;
               • от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.
                • При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете <това за грях>.
                 • Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.
                  • Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси <и въведе> в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.
                   • Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.
                    • Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.
                     • Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.
                      • Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [Амин].