[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи от Учителя, държани в Окултната школа. София, 1920.

  1. Кротостта и смирението
    22 януари 1920 г. [опис]

  2. Електричеството и магнетизмът
    22 януари 1920 г. [опис]

  3. Мъчението
    5 февруари 1920 г. [опис]

[подробности по изданието]