Неделни беседи

 1. Ето човекът! (Сила и Живот. Първа серия. София, 1999)
  14 беседи от 16 март 1914 г. до 19 октомври 1914 г.

 2. Духът и плътта (Сила и Живот. Втора серия. София, 1999)
  16 беседи от 2 ноември 1914 г. до 11 февруари 1917 г.

 3. Да възлюбиш Господа (София, 1946)
  18 беседи от 15 октомври 1916 г. до 29 февруари 1920 г.

 4. Солта (Сила и Живот. Трета серия. София, 1999)
  14 беседи от 25 март 1917 г. до 21 декември 1919 г.

 5. Все що е писано (Неделни беседи (1917). София, 2004)
  12 беседи от 28 януари 1917 г. до 3 юни 1917 г.

 6. Дали може (София, 1942)
  27 беседи от 10 юни 1917 г. до 29 декември 1918 г.

 7. Великите условия на живота (София, 1944)
  9 беседи от 12 януари 1919 г. до 30 ноември 1919 г.

 8. Път на мисълта (София, 1949)
  5 беседи от 18 януари 1920 г. до 8 януари 1922 г.

 9. Ще управлява всички народи (Неделни беседи (1920, 1922). София, 1948)
  10 беседи от 7 март 1920 г. до 24 септември 1922 г.

 10. Новият човек (Недѣлни бесѣди. София, 2002)
  16 беседи от 13 март 1921 г. до 2 октомври 1921 г.

 11. Новият човек (София, 1998)
  16 беседи от 13 март 1921 г. до 2 октомври 1921 г.

 12. Братя и сестри на Христа (Сила и Живот. Четвърта серия. София, 2000)
  14 беседи от 9 октомври 1921 г. до 8 януари 1922 г.

 13. Защо твоите ученици ядат и пият (Сила и Живот. Пета серия. София, 2000)
  25 беседи от 15 януари 1922 г. до 30 юли 1922 г.

 14. Живият Господ (София, 1948)
  12 беседи от 1 октомври 1922 г. до 31 декември 1922 г.

 15. Поучаваше ги (Недѣлни бесѣди (1923). София, 2002)
  12 беседи от 7 януари 1923 г. до 15 април 1923 г.

 16. Петимата братя (София, 1998)
  18 беседи от 1 януари 1917 г. до 9 октомври 1938 г.

 17. Пътят на героите (Събрани неделни беседи. София, 2007)
  13 беседи от 20 май 1923 г. до 28 ноември 1943 г.

 18. Двата метода на природата (Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том I. София, 1998)
  12 беседи от 9 септември 1923 г. до 16 декември 1923 г.

 19. Двата метода на природата (Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том II. София, 1998)
  12 беседи от 23 декември 1923 г. до 9 март 1924 г.

 20. Който дойде при мене (Неделни беседи. София, 1998)
  14 беседи от 16 март 1924 г. до 28 ноември 1924 г.

 21. Настанало е Царството Божие (Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год.. Том I. Стара Загора, 2001)
  24 беседи от 19 октомври 1924 г. до 29 август 1925 г.

 22. Настанало е Царството Божие (Сила и Живот. Седма серия (1924–1925). Том I. София, 1925)
  17 беседи от 19 октомври 1924 г. до 8 февруари 1925 г.

 23. Послѣдното мѣсто (Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Том II. Стара Загора, 2000)
  16 беседи от 15 февруари 1925 г. до 11 октомври 1925 г.

 24. Заведоха Исуса (Сила и Живот. Осма серия (1925–1926). Русе, 19261927)
  35 беседи от 15 ноември 1925 г. до 11 юли 1926 г.

 25. Затова се родих (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том I. София, 1929)
  12 беседи от 10 октомври 1926 г. до 26 декември 1926 г.

 26. Влизане (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. София, 1930)
  6 беседи от 2 януари 1927 г. до 13 февруари 1927 г.

 27. Праведният (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том III. София, 1930)
  6 беседи от 20 февруари 1927 г. до 27 март 1927 г.

 28. Вехтото премина (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том IV. София, 1930)
  11 беседи от 3 април 1927 г. до 19 юни 1927 г.

 29. Мнозина казваха (Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том I. София, 1933)
  10 беседи от 4 септември 1927 г. до 13 ноември 1927 г.

 30. Ни мъж, ни жена (Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том II. София, 1933)
  10 беседи от 20 ноември 1927 г. до 22 януари 1928 г.

 31. Синове на възкресението (Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том III. София, 1934)
  8 беседи от 29 януари 1928 г. до 15 април 1928 г.

 32. За съдба дойдох (Сила и Живот. Единадесета серия (1928). София, 19281929)
  8 беседи от 22 април 1928 г. до 10 юни 1928 г.

 33. Учителю благи (Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том I. София, 1934)
  6 беседи от 3 февруари 1929 г. до 10 март 1929 г.

 34. Който има невестата (Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том II. София, 1935)
  9 беседи от 17 март 1929 г. до 12 май 1929 г.

 35. Голямото благо (Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том III. София, 1936)
  10 беседи от 19 май 1929 г. до 11 август 1929 г.

 36. Крадецът и пастирят (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том I. София, 1937)
  15 беседи от 1 септември 1929 г. до 8 декември 1929 г.

 37. Крадецът и пастирът (Неделни беседи. Девета година (1929–1930). София, 2006)
  25 беседи от 1 септември 1929 г. до 16 февруари 1930 г.

 38. Да ви даде (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том II. София, 1938)
  10 беседи от 15 декември 1929 г. до 16 февруари 1930 г.

 39. Делата Божии (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том III. София, 1940)
  20 беседи от 23 февруари 1930 г. до 6 юли 1930 г.

 40. Условия за растене (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том IV. София, 1949)
  14 беседи от 31 август 1930 г. до 30 ноември 1930 г.

 41. Изново (Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том I. Бургас, 1992)
  11 беседи от 27 септември 1931 г. до 3 януари 1932 г.

 42. Вземи детето (Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том II. Бургас, 1993)
  13 беседи от 10 януари 1932 г. до 3 април 1932 г.

 43. Живот, светлина и свобода (Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том III. Бургас, 1994)
  14 беседи от 10 април 1932 г. до 18 септември 1932 г.

 44. Възкресение (Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том I. София, 1999)
  20 беседи от 25 септември 1932 г. до 12 февруари 1933 г.

 45. Радостта (Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том II. София, 1999)
  22 беседи от 19 февруари 1933 г. до 30 юли 1933 г.

 46. Радостта (Том II. София, 1998)
  4 беседи от 21 май 1933 г. до 30 юли 1933 г.

 47. Постижимото (Неделни беседи (1933–1934). Том I. София, 1999)
  21 беседи от 1 октомври 1933 г. до 25 февруари 1934 г.

 48. Приготовленията на сърцето (Неделни беседи (1933–1934). Том II. София, 1999)
  24 беседи от 4 март 1934 г. до 9 септември 1934 г.

 49. Този е живият хляб (Неделни беседи (1934–1935). Кърджали, 1998)
  39 беседи от 23 септември 1934 г. до 15 септември 1935 г.

 50. Този е живият хляб (София, 1998)
  7 беседи от 17 февруари 1935 г. до 31 март 1935 г.

 51. Вас ви нарекох приятели (Кърджали, 1998)
  31 беседи от 22 септември 1935 г. до 5 юли 1936 г.

 52. Най-голям в Царството небесно (Неделни беседи (1936–1937). София, 1999)
  35 беседи от 27 септември 1936 г. до 19 септември 1937 г.

 53. По образ и подобие (Неделни беседи (1937–1938). София, 1998)
  39 беседи от 26 септември 1937 г. до 18 септември 1938 г.

 54. Любовта дава живот (Неделни беседи (1938–1939). София, 1999)
  38 беседи от 25 септември 1938 г. до 10 септември 1939 г.

 55. Път на зазоряване (Неделни беседи (1939–1940). София, 1999)
  41 беседи от 24 септември 1939 г. до 21 юли 1940 г.

 56. Като роди дете (Неделни беседи (1940–1941). Том I. Стара Загора, 1998)
  20 беседи от 29 септември 1940 г. до 2 март 1941 г.

 57. Възпитанието (Неделни беседи. Двадесета година (1940–1941). Том II. София, 1999)
  23 беседи от 9 март 1941 г. до 21 септември 1941 г.

 58. Благословен (Неделни беседи (1941–1942). Кърджали, 1998)
  40 беседи от 28 септември 1941 г. до 26 юли 1942 г.

 59. Проявление (Неделни беседи (1942–1943). Том I. София, 1998)
  20 беседи от 27 септември 1942 г. до 28 февруари 1943 г.

 60. Оживяване (Неделни беседи (1942–1943). Том II. София, 1998)
  21 беседи от 7 март 1943 г. до 8 август 1943 г.

 61. Вечно подмладяване (Неделни беседи (1943). София, 1949)
  6 беседи от 10 октомври 1943 г. до 28 ноември 1943 г.

Общ окултен клас

 1. Трите живота (Общ окултен клас. I школна година (1922). Кърджали, 1999)
  23 беседи от 24 февруари 1922 г. до 3 август 1922 г.

 2. Окултна хигиена
  1 беседа на 8 юни 1922 г.

 3. Окултни лекции (София, 1998)
  36 беседи от 1 октомври 1922 г. до 12 юли 1923 г.

 4. Високият идеал (София, 1998)
  38 беседи от 11 септември 1923 г. до 10 септември 1924 г.

 5. Абсолютна справедливост (Общъ окултенъ класъ. IV година (1924–1925). София, 2002)
  36 беседи от 15 октомври 1924 г. до 12 август 1925 г.

 6. Абсолютна справедливост (София, 1998)
  1 беседа на 21 януари 1925 г.

 7. Козативни сили (Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том I. София, 1930)
  11 беседи от 18 ноември 1925 г. до 3 февруари 1926 г.

 8. Светлина на мисълта (София, 1998)
  10 беседи от 10 февруари 1926 г. до 28 април 1926 г.

 9. Условия за разумния човек (Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1930)
  10 беседи от 5 май 1926 г. до 14 юли 1926 г.

 10. Простите истини (Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1933)
  12 беседи от 22 септември 1926 г. до 8 декември 1926 г.

 11. Неразрешеното (Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1933)
  10 беседи от 15 декември 1926 г. до 23 февруари 1927 г.

 12. Възможни постижения (София, 1998)
  10 беседи от 2 март 1927 г. до 4 май 1927 г.

 13. Четирите кръга (Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том IV. София, 1934)
  11 беседи от 11 май 1927 г. до 20 юли 1927 г.

 14. Великото и красивото (Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том I. София, 1935)
  12 беседи от 25 август 1927 г. до 11 януари 1928 г.

 15. Двамата бакали (Общ окултен клас. Лекции от VII, VIII и IX година (1928–1930). София, 2005)
  18 беседи от 18 януари 1928 г. до 12 март 1930 г.

 16. Малки и големи придобивки (Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том II. София, 1936)
  14 беседи от 18 януари 1928 г. до 25 април 1928 г.

 17. Добри и лоши условия (София, 1998)
  11 беседи от 2 май 1928 г. до 1 август 1928 г.

 18. Ключът на живота (София, 1998)
  12 беседи от 22 август 1928 г. до 7 ноември 1928 г.

 19. Смени в природата (Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1938)
  14 беседи от 14 ноември 1928 г. до 13 февруари 1929 г.

 20. Форми в природата (Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том III. София, 1938)
  14 беседи от 20 февруари 1929 г. до 22 май 1929 г.

 21. Определени движения (Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том IV. София, 1938)
  12 беседи от 29 май 1929 г. до 21 август 1929 г.

 22. Естествен ред на нещата (Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том I. София, 1939)
  17 беседи от 28 август 1929 г. до 18 декември 1929 г.

 23. Степени на съзнанието (София, 1998)
  17 беседи от 25 декември 1929 г. до 16 април 1930 г.

 24. Доброто оръжие (Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том III. София, 1939)
  17 беседи от 23 април 1930 г. до 13 август 1930 г.

 25. Божият глас (София, 1998)
  14 беседи от 27 август 1930 г. до 26 ноември 1930 г.

 26. Просветено съзнание (Общ окултен клас. Година X (1930–1931). Том II. София, 1940)
  14 беседи от 3 декември 1930 г. до 4 март 1931 г.

 27. Реалности и сенки (София, 1998)
  16 беседи от 11 март 1931 г. до 24 юни 1931 г.

 28. Събуди се (Общ окултен клас. Единадесета година (1931–1932). София, 2005)
  38 беседи от 30 септември 1931 г. до 7 септември 1932 г.

 29. Събуждане (София, 1998)
  14 беседи от 30 септември 1931 г. до 6 януари 1932 г.

 30. Законът и Любовта (Общ окултен клас. Година XI (1931–1932). Том II. София, 1946)
  9 беседи от 13 януари 1932 г. до 9 март 1932 г.

 31. Начало на Мъдростта (София, 1998)
  17 беседи от 16 март 1932 г. до 14 септември 1932 г.

 32. Новата мисъл (Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том I. София, 1947)
  15 беседи от 21 септември 1932 г. до 28 декември 1932 г.

 33. Работа на природата (София, 1998)
  16 беседи от 4 януари 1933 г. до 19 април 1933 г.

 34. Трите посоки (Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том III. София, 1948)
  16 беседи от 26 април 1933 г. до 9 август 1933 г.

 35. Вечният порядък (Общ окултен клас. Година XIII (1933–1934). София, 1999)
  49 беседи от 27 септември 1933 г. до 19 септември 1934 г.

 36. Вечният порядък (София, 1998)
  8 беседи от 12 януари 1934 г. до 23 май 1934 г.

 37. Ако говоря (Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том I. София, 2003)
  21 беседи от 26 септември 1934 г. до 20 февруари 1935 г.

 38. Ако говоря (Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том II. София, 2003)
  21 беседи от 27 февруари 1935 г. до 18 септември 1935 г.

 39. Към извора (Общ окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. София, 2002)
  18 беседи от 25 септември 1935 г. до 22 януари 1936 г.

 40. Петте врати (Общ окултен клас. XV година (1935–1936). Том II. София, 2002)
  21 беседи от 22 януари 1936 г. до 16 септември 1936 г.

 41. Запалена свещ (Общ окултен клас. XVI година (1936–1937). София, 1999)
  40 беседи от 23 септември 1936 г. до 15 септември 1937 г.

 42. Божественият импулс (Общ окултен клас. XVII година (1937–1938). София, 1999)
  41 беседи от 22 септември 1937 г. до 21 септември 1938 г.

 43. Славата Божия, царството Божие и волята Божия (Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том I. София, 1998)
  21 беседи от 28 септември 1938 г. до 22 февруари 1939 г.

 44. Силата на мисълта (Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том II. София, 1998)
  21 беседи от 8 март 1939 г. до 20 септември 1939 г.

 45. Единственото богатство (Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том I (лекции 1–23). София, 1999)
  23 беседи от 27 септември 1939 г. до 6 март 1940 г.

 46. Наука за живота (Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том II (лекции 24–48). София, 1999)
  25 беседи от 13 март 1940 г. до 18 септември 1940 г.

 47. Всекий дѣнь по една добра мисъль (Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I. София, 1997)
  17 беседи от 25 септември 1940 г. до 29 януари 1941 г.

 48. Правъ пѫть (Окултни лекции. Общъ окултенъ класъ. XX година (1940–1941). Томъ II. София, 1998)
  22 беседи от 5 февруари 1941 г. до 9 юли 1941 г.

 49. Буден ум и будно сърце (Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том I. София, 1999)
  21 беседи от 1 октомври 1941 г. до 18 февруари 1942 г.

 50. Великата възможност (Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). София, 1999)
  22 беседи от 25 февруари 1942 г. до 2 септември 1942 г.

 51. Факти, закони, принципи (Общ окултен клас. Година XXII (1942–1943). Том I. София, 2002)
  22 беседи от 23 септември 1942 г. до 17 февруари 1943 г.

 52. Факти, закони, принципи (Общ окултен клас. Година XXII (1942–1943). Том II. София, 2002)
  24 беседи от 24 февруари 1943 г. до 11 август 1943 г.

 53. Новият светилник (Общ окултен клас. Година XXIII (1943–1944). София, 1946)
  14 беседи от 6 октомври 1943 г. до 5 януари 1944 г.

Специален клас

 1. Двата пътя (Младежки окултен клас (1922). Кърджали, 1999)
  21 беседи от 24 февруари 1922 г. до 2 август 1922 г.

 2. Противоречия в живота (София, 1998)
  9 беседи от 24 май 1922 г. до 2 август 1922 г.

 3. Допирните точки в природата (Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том I. София, 1935)
  15 беседи от 4 октомври 1922 г. до 24 януари 1923 г.

 4. Добри навици (Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том II. София, 1936)
  16 беседи от 7 февруари 1923 г. до 27 юни 1923 г.

 5. Разумният живот (Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Част I. София, 1995)
  16 беседи от 21 октомври 1923 г. до 3 февруари 1924 г.

 6. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Томове I, II, III, IV и V. София, 1927)
  32 беседи от 21 октомври 1923 г. до 25 май 1924 г.

 7. Разумният живот (Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Част II. София, 1996)
  16 беседи от 10 февруари 1924 г. до 25 май 1924 г.

 8. Новитѣ схващания на ученика (Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. Година IV (1924–1925 г.). София, 2005)
  31 беседи от 19 октомври 1924 г. до 26 юли 1925 г.

 9. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том I. София, 1927)
  12 беседи от 19 октомври 1924 г. до 4 януари 1925 г.

 10. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том II. София, 1927)
  5 беседи от 11 януари 1925 г. до 8 февруари 1925 г.

 11. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том III. София, 1928)
  6 беседи от 15 февруари 1925 г. до 29 март 1925 г.

 12. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том IV. София, 1928)
  3 беседи от 5 април 1925 г. до 21 юни 1925 г.

 13. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том V. София, 1928)
  4 беседи от 28 юни 1925 г. до 26 юли 1925 г.

 14. Време и сила (Младежки окултен клас. Пета година (1925–1926). София, 2002)
  32 беседи от 15 ноември 1925 г. до 27 юни 1926 г.

 15. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том I. София, 1929)
  3 беседи от 15 ноември 1925 г. до 29 ноември 1925 г.

 16. Влияние на светлината и на тъмнината (Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том II. София, 1937)
  15 беседи от 6 декември 1925 г. до 14 март 1926 г.

 17. Жива реч (Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1937)
  14 беседи от 21 март 1926 г. до 27 юни 1926 г.

 18. Посока и растене (Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). София, 2002)
  37 беседи от 26 септември 1926 г. до 19 юни 1927 г.

 19. Светото място (Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1938)
  18 беседи от 13 февруари 1927 г. до 29 юни 1927 г.

 20. Божествената мисъл (София, 1998)
  30 беседи от 4 септември 1927 г. до 15 юни 1928 г.

 21. Божественитѣ условия (Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). София, 2006)
  28 беседи от 9 октомври 1927 г. до 1 март 1929 г.

 22. Божествените условия (Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том I. София, 1942)
  27 беседи от 22 юни 1928 г. до 1 март 1929 г.

 23. Отворени форми (Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1943)
  19 беседи от 8 март 1929 г. до 16 август 1929 г.

 24. Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). София, 2004)
  48 беседи от 30 август 1929 г. до 15 август 1930 г.

 25. Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Том I. София, 1940)
  25 беседи от 30 август 1929 г. до 28 февруари 1930 г.

 26. Закони на доброто (София, 1998)
  24 беседи от 28 февруари 1930 г. до 15 август 1930 г.

 27. Пътят на доброто (Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Кърджали, 1999)
  42 беседи от 5 септември 1930 г. до 26 юни 1931 г.

 28. Път към живота (София, 1998)
  21 беседи от 5 септември 1930 г. до 30 януари 1931 г.

 29. Методи за самовъзпитание (София, 1998)
  21 беседи от 6 февруари 1931 г. до 26 юни 1931 г.

 30. Съществувание, живот и отношение (Младежки окултен клас. XI школна година (1931–1932). Кърджали, 1999)
  37 беседи от 2 октомври 1931 г. до 16 септември 1932 г.

 31. Великата разумност (Младежки окултен клас. Дванадесета година (1932–1933). София, 2004)
  42 беседи от 23 септември 1932 г. до 28 юли 1933 г.

 32. Великата разумност (София, 1998)
  20 беседи от 23 септември 1932 г. до 10 февруари 1933 г.

 33. Съразмерност в природата (Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас. Година XII (1932–1933). Том II. София, 1949)
  22 беседи от 17 февруари 1933 г. до 28 юли 1933 г.

 34. Права обхода и права постъпка (Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). София, 2003)
  24 беседи от 24 август 1934 г. до 13 септември 1935 г.

 35. Господар и слуга (Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Шумен, 1998)
  16 беседи от 27 септември 1935 г. до 10 януари 1936 г.

 36. Основният тон (Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том II. София, 1999)
  20 беседи от 17 януари 1936 г. до 18 септември 1936 г.

 37. Разумните същества (Младежки окултен клас. XVI година (1936–1937). София, 2002)
  17 беседи от 25 септември 1936 г. до 26 март 1937 г.

 38. Възможности в живота (Младежки окултен клас. XVII година (1937–1938). София, 1998)
  40 беседи от 24 септември 1937 г. до 16 септември 1938 г.

 39. Скръб и радост (Младежки окултен клас. XVIII година (1938–1939). София, 1999)
  39 беседи от 23 септември 1938 г. до 1 септември 1939 г.

 40. Смяна на състоянията (Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том I. София, 1998)
  19 беседи от 22 септември 1939 г. до 1 март 1940 г.

 41. Пътят към щастието (Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том II. София, 1998)
  22 беседи от 8 март 1940 г. до 13 септември 1940 г.

 42. Най-лесното (Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том I. София, 1998)
  15 беседи от 27 септември 1940 г. до 7 февруари 1941 г.

 43. Живот, светлина и сила (Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том II. София, 1998)
  20 беседи от 14 февруари 1941 г. до 11 юли 1941 г.

 44. Двете Божествени посещения (Младежки окултен клас. XXI година (1941–1942). София, 1999)
  38 беседи от 26 септември 1941 г. до 4 септември 1942 г.

 45. Минало, настояще и бъдеще (Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943). София, 1998)
  36 беседи от 25 септември 1942 г. до 9 юли 1943 г.

 46. Силите на природата (Младежки окултен клас. Година XXIII (1943–1944). София, 1947)
  14 беседи от 8 октомври 1943 г. до 7 януари 1944 г.

Утринни слова

 1. Абсолютната Истина (София, 1998)
  16 беседи от 21 септември 1930 г. до 26 юни 1932 г.

 2. Ново разбиране (Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том I. София, 1949)
  12 беседи от 25 септември 1932 г. до 11 декември 1932 г.

 3. Сеятелят (София, 1998)
  15 беседи от 18 декември 1932 г. до 9 април 1933 г.

 4. Дреха на живота (Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том III. София, 1950)
  13 беседи от 16 април 1933 г. до 30 юли 1933 г.

 5. Новото разбиране на връзката в живота (Утринни Слова (1933–1934). София, 2000)
  48 беседи от 24 септември 1933 г. до 16 септември 1934 г.

 6. Учение и работа (София, 1998)
  14 беседи от 23 септември 1934 г. до 27 януари 1935 г.

 7. Ценната дума (Утринни Слова. Четвърта година (1934–1935). София, 2004)
  30 беседи от 7 октомври 1934 г. до 15 септември 1935 г.

 8. Ценната дума (София, 1998)
  26 беседи от 3 февруари 1935 г. до 15 септември 1935 г.

 9. Трите родословия (Утринни Слова (1935–1936). София, 2000)
  34 беседи от 22 септември 1935 г. до 20 септември 1936 г.

 10. Трите родословия (София, 1998)
  17 беседи от 22 септември 1935 г. до 12 януари 1936 г.

 11. Устойчиви величини (Утринни Слова. Година V (1935–1936). Том II. София, 1943)
  17 беседи от 19 януари 1936 г. до 20 септември 1936 г.

 12. Аз го създадох (Утринни Слова (1936–1937). Стара Загора, 2003)
  35 беседи от 27 септември 1936 г. до 19 септември 1937 г.

 13. Той създава (София, 1998)
  15 беседи от 27 септември 1936 г. до 14 март 1937 г.

 14. Старото отмина (Утринни Слова. Година VI (1936–1937). Том II. София, 1947)
  20 беседи от 21 март 1937 г. до 19 септември 1937 г.

 15. Ликвидация на века (Утринни Слова. Година VII (1937–1938). Том I. София, 1948)
  18 беседи от 26 септември 1937 г. до 30 януари 1938 г.

 16. Красотата на душата (София, 1998)
  21 беседи от 6 февруари 1938 г. до 18 септември 1938 г.

 17. Добрият език (Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том I. София, 1998)
  14 беседи от 25 септември 1938 г. до 22 януари 1939 г.

 18. Изпитът на Любовта (Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том II. София, 1998)
  22 беседи от 29 януари 1939 г. до 10 септември 1939 г.

 19. Първият момент на Любовта (Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том I. София, 1997)
  18 беседи от 24 септември 1939 г. до 18 февруари 1940 г.

 20. Обичайте и радвайте се (Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том II. София, 1997)
  17 беседи от 25 февруари 1940 г. до 14 юли 1940 г.

 21. Съгласуване на мислите (Утринни Слова. Десета година (1940–1941). София, 1998)
  29 беседи от 29 септември 1940 г. до 13 юли 1941 г.

 22. Последното добро (Утринни слова (1941–1942). Том I. София, 1997)
  14 беседи от 5 октомври 1941 г. до 29 март 1942 г.

 23. Близо и далеч (Утринни Слова. Единадесета година (1941–1942). Том II. София, 1997)
  15 беседи от 5 април 1942 г. до 16 август 1942 г.

 24. Важни и належащи неща (Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том I. София, 1997)
  17 беседи от 27 септември 1942 г. до 14 февруари 1943 г.

 25. Плодовете на Любовта (Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том II. София, 1997)
  17 беседи от 21 февруари 1943 г. до 1 август 1943 г.

 26. Новото начало (Утринни Слова. Година XIII (1943–1944). Том I. София, 1944)
  12 беседи от 10 октомври 1943 г. до 9 януари 1944 г.

Съборни беседи

 1. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (Съборни беседи (1919). Том I. София, 1919)
  10 беседи от 19 август 1919 г. до 26 август 1919 г.

 2. Мировата Любов и Космичната Обич (Съборни беседи. София, 1919)
  2 беседи от 19 август 1919 г. до 24 август 1919 г.

 3. Беседи и напътвания, държани от Учителя (Съборни беседи (1920). София, 1920)
  10 беседи от 19 август 1920 г. до 24 август 1920 г.

 4. Новото човечество (Съборна беседа. София, 1921)
  1 беседа на 19 август 1920 г.

 5. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (Съборни беседи (1921). София, 1922)
  22 беседи от 19 август 1921 г. до 25 август 1921 г.

 6. Пробуждане на колективното съзнание (София, 1921)
  1 беседа на 19 август 1921 г.

 7. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (Съборни беседи (1922). София, 1922)
  19 беседи от 19 август 1922 г. до 25 август 1922 г.

 8. Новият живот (София, 1998)
  1 беседа на 19 август 1922 г.

 9. Аз съм истинската лоза (София, 1998)
  9 беседи от 25 август 1922 г. до 22 септември 1922 г.

 10. Разумният живот. Трите основи на живота (София, 2002)
  8 беседи от 16 януари 1920 г. до 24 април 1927 г.

 11. Наряд и упътвания (Съборни беседи (1925). София, 1925)
  7 беседи от 23 август 1925 г. до 29 август 1925 г.

 12. Две свещени положения (Съборни беседи (1925). София, 1925)
  9 беседи от 23 август 1925 г. до 6 септември 1925 г.

 13. Свещеният огън (София, 1998)
  9 беседи от 22 август 1926 г. до 29 август 1926 г.

 14. Пътят на ученика (Съборни бесѣди отъ Учителя. София, 1996)
  9 беседи от 19 август 1927 г. до 24 август 1927 г.

 15. По Бога направени (Съборни беседи (1929). София, 1929)
  3 беседи от 25 август 1929 г. до 27 август 1929 г.

 16. Отиване и връщане (Съборни беседи (1931). София, 1932)
  3 беседи от 19 август 1931 г. до 21 август 1931 г.

 17. Бъдещото верую на човечеството (София, 1998)
  4 беседи от 1 септември 1933 г. до 3 септември 1933 г.

 18. Великото в живота (Съборни беседи (1934). София, 1934)
  4 беседи от 5 август 1934 г. до 15 август 1934 г.

 19. Часът на Любовта (Съборни беседи (1934). София, 1934)
  4 беседи от 19 август 1934 г. до 21 август 1934 г.

 20. Да имъ дамъ животъ (Съборни беседи. 1936 година. София, 2005)
  12 беседи от 10 август 1930 г. до 22 септември 1936 г.

 21. Да им дам живот (Съборни беседи (1936). София, 1936)
  8 беседи от 19 август 1936 г. до 30 август 1936 г.

 22. Възможности за щастие (София, 1998)
  21 беседи от 24 август 1941 г. до 22 септември 1941 г.

 23. Вечното благо
  19 беседи от 15 август 1943 г. до 3 октомври 1943 г.

Младежки събори

 1. I Младежки събор (I Младежки събор на учениците на Всемирното Бяло Братство (1923). Русе, 1923)
  3 беседи от 2 юли 1923 г. до 3 юли 1923 г.

 2. Да възлюбиш (II Младежки събор (1924). София, 1940)
  5 беседи от 6 юли 1924 г. до 7 юли 1924 г.

 3. III Младежки събор (Младежки събор (1925). София, 1925)
  5 беседи от 5 юли 1925 г. до 7 юли 1925 г.

 4. IV Младежки събор (Младежки събор (1926). София, 1926)
  3 беседи от 7 юли 1926 г. до 9 юли 1926 г.

 5. V Младежки събор (Младежки събор (1927). София, 1927)
  2 беседи от 14 август 1927 г. до 15 август 1927 г.

 6. Закон за единство и общност (VI Младежки събор (1928). София, 1928)
  3 беседи от 8 юли 1928 г. до 10 юли 1928 г.

 7. Първите стъпки (VII Младежки събор (1929). София, 1929)
  1 беседа на 7 юли 1929 г.

 8. Право си отсъдил (VIII Младежки събор (1930). София, 1930)
  3 беседи от 13 юли 1928 г. до 12 юли 1930 г.

Рилски беседи

 1. Благословена между жените (Рилски беседи (1930). София, 1930)
  5 беседи от 17 август 1930 г. до 21 август 1930 г.

 2. Любовта към Бога (София, 1998)
  10 беседи от 12 юли 1931 г. до 22 юли 1931 г.

 3. Нашето място (София, 1998)
  12 беседи от 30 юли 1931 г. до 10 август 1931 г.

 4. Ценното из книгата на Великия Живот (София, 1998)
  32 беседи от 19 юли 1932 г. до 24 август 1932 г.

 5. Царският път на душата (София, 1998)
  17 беседи от 6 август 1935 г. до 6 септември 1935 г.

 6. Лъчи на живота (Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, 2004)
  24 беседи от 18 юли 1937 г. до 22 септември 1937 г.

 7. Лъчи на живота (София, 1998)
  4 беседи от 11 август 1937 г. до 15 август 1937 г.

 8. Двигатели в живота
  25 беседи от 12 юли 1938 г. до 28 август 1938 г.

 9. Езикът на Любовта (Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г.. София, 2003)
  32 беседи от 12 юли 1939 г. до 22 септември 1939 г.

 10. Божествен и човешки свят (София, 1998)
  30 беседи от 23 юли 1940 г. до 22 септември 1940 г.

 11. Опорни точки в живота (Рилски беседи (1942). София, 1942)
  8 беседи от 21 юни 1942 г. до 28 юни 1942 г.

Други

 1. Ходете във виделината (София, 1994)
  47 беседи от 8 октомври 1898 г. до 6 декември 1913 г.

 2. Искайте сила, имайте вяра (София, 1994)
  30 беседи от 6 януари 1914 г. до 17 април 1919 г.

 3. Разсмотрете криновете в полето как растат
  3 беседи от 11 януари 1915 г. до 18 януари 1917 г.

 4. Заветът на Любовта (Беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево, на Витоша и на Изгрева. Последно слово (1944). Кърджали, 1999)
  31 беседи от 19 март 1944 г. до 20 декември 1944 г.

 5. Великата майка (София, 1993)
  11 беседи от 15 февруари 1917 г. до 19 юни 1919 г.

 6. Беседи от Учителя, държани в Окултната школа (София, 1920)
  3 беседи от 22 януари 1920 г. до 5 февруари 1920 г.

 7. Аз ви избрах (Извънредни беседи от Учителя (1920 г.). София, 1995)
  48 беседи от 12 февруари 1920 г. до 31 декември 1920 г.

 8. Кротките (София, 1996)
  34 беседи от 1 януари 1921 г. до 11 септември 1923 г.

 9. Чист и светъл (Пловдив, 1926)
  1 беседа на 3 април 1926 г.

 10. Отличителните черти на човека (София, 1928)
  1 беседа на 22 март 1927 г.

 11. Отворените очи (София, 1928)
  1 беседа на 1 януари 1928 г.

 12. Изгревите на слънцето (София, 1928)
  1 беседа на 22 март 1928 г.

 13. Тихият глас (София, 1929)
  1 беседа на 1 януари 1929 г.

 14. Духовното у човека (София, 1929)
  1 беседа на 22 септември 1929 г.

 15. Пътят на добрите постижения
  1 беседа на 28 август 1930 г.

 16. Общение с Бога (София, 1943)
  1 беседа на 23 ноември 1930 г.

 17. Майката на времето (София, 1932)
  2 беседи от 1 януари 1932 г. до 22 март 1932 г.

 18. Разумно разбиране (София, 1934)
  1 беседа на 22 март 1934 г.

 19. Да мисли (София, 1948)
  1 беседа на 22 март 1935 г.

 20. Отец ме люби (София, 1936)
  1 беседа на 22 март 1936 г.

 21. Баща и син (София, 1937)
  2 беседи от 1 януари 1937 г. до 22 март 1937 г.

 22. Да живеем за Господа (София, 1937)
  1 беседа на 23 март 1937 г.

 23. Дигни одъра си (София, 1938)
  1 беседа на 22 март 1938 г.

 24. Големият брат (София, 1939)
  2 беседи от 1 януари 1939 г. до 1 януари 1939 г.