[Сканирана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Все що е писано. Неделни беседи (1917). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 192 с. ISBN 954-9589-82-X.

 1. Все що е писано
  28 януари 1917 г. [опис]

 2. Познание. Самопожертвуване
  18 февруари 1917 г. [опис]

 3. Спасението
  25 февруари 1917 г. [опис]

 4. Яковъ и Исавъ
  8 април 1917 г. [опис]

 5. Радвайте се
  15 април 1917 г. [опис]

 6. Волята Божия
  22 април 1917 г. [опис]

 7. Чистосърдечнитѣ
  29 април 1917 г. [опис]

 8. Взимане и даване
  6 май 1917 г. [опис]

 9. Богъ е съчеталъ
  13 май 1917 г. [опис]

 10. Доброто съкровище
  20 май 1917 г. [опис]

 11. Пръбѫдване
  27 май 1917 г. [опис]

 12. Богъ е духъ
  3 юни 1917 г. [опис]

[подробности по изданието]