1. Ето човекът! (Сила и Живот. Първа серия. София, 1999)
  14 беседи от 16 март 1914 г. до 19 октомври 1914 г.

 2. Духът и плътта (Сила и Живот. Втора серия. София, 1999)
  16 беседи от 2 ноември 1914 г. до 11 февруари 1917 г.

 3. Да възлюбиш Господа (София, 1946)
  18 беседи от 15 октомври 1916 г. до 29 февруари 1920 г.

 4. Солта (Сила и Живот. Трета серия. София, 1999)
  14 беседи от 25 март 1917 г. до 21 декември 1919 г.

 5. Все що е писано (Неделни беседи (1917). София, 2004)
  12 беседи от 28 януари 1917 г. до 3 юни 1917 г.

 6. Дали може (София, 1942)
  27 беседи от 10 юни 1917 г. до 29 декември 1918 г.

 7. Великите условия на живота (София, 1944)
  9 беседи от 12 януари 1919 г. до 30 ноември 1919 г.

 8. Път на мисълта (София, 1949)
  5 беседи от 18 януари 1920 г. до 8 януари 1922 г.

 9. Ще управлява всички народи (Неделни беседи (1920, 1922). София, 1948)
  10 беседи от 7 март 1920 г. до 24 септември 1922 г.

 10. Новият човек (Недѣлни бесѣди. София, 2002)
  16 беседи от 13 март 1921 г. до 2 октомври 1921 г.

 11. Новият човек (София, 1998)
  16 беседи от 13 март 1921 г. до 2 октомври 1921 г.

 12. Братя и сестри на Христа (Сила и Живот. Четвърта серия. София, 2000)
  14 беседи от 9 октомври 1921 г. до 8 януари 1922 г.

 13. Защо твоите ученици ядат и пият (Сила и Живот. Пета серия. София, 2000)
  25 беседи от 15 януари 1922 г. до 30 юли 1922 г.

 14. Живият Господ (София, 1948)
  12 беседи от 1 октомври 1922 г. до 31 декември 1922 г.

 15. Поучаваше ги (Недѣлни бесѣди (1923). София, 2002)
  12 беседи от 7 януари 1923 г. до 15 април 1923 г.

 16. Петимата братя (София, 1998)
  18 беседи от 1 януари 1917 г. до 9 октомври 1938 г.

 17. Пътят на героите (Събрани неделни беседи. София, 2007)
  13 беседи от 20 май 1923 г. до 28 ноември 1943 г.

 18. Двата метода на природата (Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том I. София, 1998)
  12 беседи от 9 септември 1923 г. до 16 декември 1923 г.

 19. Двата метода на природата (Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том II. София, 1998)
  12 беседи от 23 декември 1923 г. до 9 март 1924 г.

 20. Който дойде при мене (Неделни беседи. София, 1998)
  14 беседи от 16 март 1924 г. до 28 ноември 1924 г.

 21. Настанало е Царството Божие (Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год.. Том I. Стара Загора, 2001)
  24 беседи от 19 октомври 1924 г. до 29 август 1925 г.

 22. Настанало е Царството Божие (Сила и Живот. Седма серия (1924–1925). Том I. София, 1925)
  17 беседи от 19 октомври 1924 г. до 8 февруари 1925 г.

 23. Послѣдното мѣсто (Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Том II. Стара Загора, 2000)
  16 беседи от 15 февруари 1925 г. до 11 октомври 1925 г.

 24. Заведоха Исуса (Сила и Живот. Осма серия (1925–1926). Русе, 19261927)
  35 беседи от 15 ноември 1925 г. до 11 юли 1926 г.

 25. Затова се родих (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том I. София, 1929)
  12 беседи от 10 октомври 1926 г. до 26 декември 1926 г.

 26. Влизане (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. София, 1930)
  6 беседи от 2 януари 1927 г. до 13 февруари 1927 г.

 27. Праведният (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том III. София, 1930)
  6 беседи от 20 февруари 1927 г. до 27 март 1927 г.

 28. Вехтото премина (Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том IV. София, 1930)
  11 беседи от 3 април 1927 г. до 19 юни 1927 г.

 29. Мнозина казваха (Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том I. София, 1933)
  10 беседи от 4 септември 1927 г. до 13 ноември 1927 г.

 30. Ни мъж, ни жена (Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том II. София, 1933)
  10 беседи от 20 ноември 1927 г. до 22 януари 1928 г.

 31. Синове на възкресението (Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том III. София, 1934)
  8 беседи от 29 януари 1928 г. до 15 април 1928 г.

 32. За съдба дойдох (Сила и Живот. Единадесета серия (1928). София, 19281929)
  8 беседи от 22 април 1928 г. до 10 юни 1928 г.

 33. Учителю благи (Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том I. София, 1934)
  6 беседи от 3 февруари 1929 г. до 10 март 1929 г.

 34. Който има невестата (Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том II. София, 1935)
  9 беседи от 17 март 1929 г. до 12 май 1929 г.

 35. Голямото благо (Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том III. София, 1936)
  10 беседи от 19 май 1929 г. до 11 август 1929 г.

 36. Крадецът и пастирят (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том I. София, 1937)
  15 беседи от 1 септември 1929 г. до 8 декември 1929 г.

 37. Крадецът и пастирът (Неделни беседи. Девета година (1929–1930). София, 2006)
  25 беседи от 1 септември 1929 г. до 16 февруари 1930 г.

 38. Да ви даде (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том II. София, 1938)
  10 беседи от 15 декември 1929 г. до 16 февруари 1930 г.

 39. Делата Божии (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том III. София, 1940)
  20 беседи от 23 февруари 1930 г. до 6 юли 1930 г.

 40. Условия за растене (Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том IV. София, 1949)
  14 беседи от 31 август 1930 г. до 30 ноември 1930 г.

 41. Изново (Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том I. Бургас, 1992)
  11 беседи от 27 септември 1931 г. до 3 януари 1932 г.

 42. Вземи детето (Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том II. Бургас, 1993)
  13 беседи от 10 януари 1932 г. до 3 април 1932 г.

 43. Живот, светлина и свобода (Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том III. Бургас, 1994)
  14 беседи от 10 април 1932 г. до 18 септември 1932 г.

 44. Възкресение (Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том I. София, 1999)
  20 беседи от 25 септември 1932 г. до 12 февруари 1933 г.

 45. Радостта (Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том II. София, 1999)
  22 беседи от 19 февруари 1933 г. до 30 юли 1933 г.

 46. Радостта (Том II. София, 1998)
  4 беседи от 21 май 1933 г. до 30 юли 1933 г.

 47. Постижимото (Неделни беседи (1933–1934). Том I. София, 1999)
  21 беседи от 1 октомври 1933 г. до 25 февруари 1934 г.

 48. Приготовленията на сърцето (Неделни беседи (1933–1934). Том II. София, 1999)
  24 беседи от 4 март 1934 г. до 9 септември 1934 г.

 49. Този е живият хляб (Неделни беседи (1934–1935). Кърджали, 1998)
  39 беседи от 23 септември 1934 г. до 15 септември 1935 г.

 50. Този е живият хляб (София, 1998)
  7 беседи от 17 февруари 1935 г. до 31 март 1935 г.

 51. Вас ви нарекох приятели (Кърджали, 1998)
  31 беседи от 22 септември 1935 г. до 5 юли 1936 г.

 52. Най-голям в Царството небесно (Неделни беседи (1936–1937). София, 1999)
  35 беседи от 27 септември 1936 г. до 19 септември 1937 г.

 53. По образ и подобие (Неделни беседи (1937–1938). София, 1998)
  39 беседи от 26 септември 1937 г. до 18 септември 1938 г.

 54. Любовта дава живот (Неделни беседи (1938–1939). София, 1999)
  38 беседи от 25 септември 1938 г. до 10 септември 1939 г.

 55. Път на зазоряване (Неделни беседи (1939–1940). София, 1999)
  41 беседи от 24 септември 1939 г. до 21 юли 1940 г.

 56. Като роди дете (Неделни беседи (1940–1941). Том I. Стара Загора, 1998)
  20 беседи от 29 септември 1940 г. до 2 март 1941 г.

 57. Възпитанието (Неделни беседи. Двадесета година (1940–1941). Том II. София, 1999)
  23 беседи от 9 март 1941 г. до 21 септември 1941 г.

 58. Благословен (Неделни беседи (1941–1942). Кърджали, 1998)
  40 беседи от 28 септември 1941 г. до 26 юли 1942 г.

 59. Проявление (Неделни беседи (1942–1943). Том I. София, 1998)
  20 беседи от 27 септември 1942 г. до 28 февруари 1943 г.

 60. Оживяване (Неделни беседи (1942–1943). Том II. София, 1998)
  21 беседи от 7 март 1943 г. до 8 август 1943 г.

 61. Вечно подмладяване (Неделни беседи (1943). София, 1949)
  6 беседи от 10 октомври 1943 г. до 28 ноември 1943 г.