[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Мнозина казваха. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том I. София, 1933.

 1. Мнозина казваха
  4 септември 1927 г. [опис]

 2. Денят Господен
  11 септември 1927 г. [опис]

 3. Зарадваха се учениците
  18 септември 1927 г. [опис]

 4. Оскърбените
  25 септември 1927 г. [опис]

 5. Мек ответ
  9 октомври 1927 г. [опис]

 6. Призови Симона!
  16 октомври 1927 г. [опис]

 7. По-долен от ангелите
  23 октомври 1927 г. [опис]

 8. Посред тях
  30 октомври 1927 г. [опис]

 9. И рече Бог
  6 ноември 1927 г. [опис]

 10. Така е писано
  13 ноември 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]