[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Мнозина казваха. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том I. София, 1933.

[съдържание]